EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA, SL contacte castellano
La Paeria
QUÈ ÉS L'EMU? PERFILS DE CONTRACTANT (LICITACIONS) PLA DE BARRIS OFICINA LOCAL D'HABITATGE PARLEM-HO AQUÍ DOSSIER DE PREMSA

Introducció     Licitacions anteriors a 22/05/18     Licitacions en curs

ATENCIÓ!!!
NOVA UBICACIÓ DEL PERFIL DEL CONTRACTANT

L'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida (EMU) és una empresa pública amb forma de societat mercantil de capital íntegrament públic, que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

L'EMU de Lleida SL fa difusió de les seves contractacions d'acord amb el que disposa la Llei de contractes del sector públic que estableix que la publicitat de l'activitat contractual es realitzarà a través d'internet, en el seu perfil de contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència, la concurrència i el lliure accés als procediments contractuals encetats per l'EMU.

El perfil de contractant inclourà dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació com els anuncis previs, les licitacions obertes o en curs i la seva documentació, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació general que sigui d'interès.

A partir del 22 de maig de 2018, el perfil del contractant de l'EMU de Lleida SL s'allotjarà a la plataforma de Contractació pública:

c/ Cavallers 10-12, 1r pis     25002 Lleida     Telf: 973 700 606     Fax: 973 700 488     emu@paeria.es